Er zijn verschillende factoren van invloed op de weerstand en hardheid van het microcement: de ondergrond, het type microcement en het gebruikte impregneermiddel.

We maken onderscheid tussen twee soorten weerstand:

Mechanische weerstand
Slagvastheid: Hoewel het materiaal betrekkelijk hard is, is de slagvastheid afhankelijk van de hardheid van de ondergrond. Door de geringe dikte zal het microcement bij een harde slag met de ondergrond meevervormen. Dit geldt bijvoorbeeld voor microcement op een kalk onderlaag. Als de ondergrond vanwege een geringe weerstand vervormt, vervormt het microcement mee. Op ondergronden als terrazzo zal de weerstand hoger zijn.

Kras- en slijtvastheid: Deze eigenschap zal afhankelijk zijn van zowel het gekozen microcement als de gebruikte lak. Topciment heeft twee coatings voor doorlopende vloeren: Microdeck en Microstone. Beide zijn coatings met selecte aggregaten met iets grotere korrel dan bij Microfino, wat ze beter bestand maakt tegen compressie en schuren. Vanwege de geringere weerstand is Microfino voorbehouden aan de coating van wanden. Voor de sealer geldt dat, hoewel de weerstand altijd dezelfde is, bij hogere glans de krassen en slijtage eerder zichtbaar zullen zijn. Bij matte afwerking wordt licht niet of slechts minimaal weerkaatst.
Chemische weerstand
Bestendigheid tegen vlekken en vloeistoffen: De chemische weerstand is afhankelijk van de ter bescherming aangebrachte lak. Dit is de laatste laag, die afdichting en bescherming geeft tegen vlekken. Onze Topsealer lakken verschaffen een hoge chemische bestendigheid, aangetoond aan de hand van verschillende tests: olie, Coca-Cola, rode wijn en dergelijke, laten na schoonmaak geen blijvende vlekken achter.

Azijn- en citroensapvlekken veroorzaken na twee uur lichte vlekken. Net als bij marmer is het oppervlak gevoelig voor zuur, maar als we het gemorste product snel verwijderen, zullen er geen vlekken achterblijven.
Zoutzuur, zuiver bleekwater, aceton en ammoniak zullen vlekken veroorzaken na een half uur contact. Ook hier geldt dat er, als we deze producten snel verwijderen, geen sporen zullen achterblijven. Ook de textuur van het microcement en de manier van reiniging zijn van invloed

Een van de belangrijkste eigenschappen van microcement is de hoge hechtkracht. Dit maakt het mogelijk om microcement aan te brengen op tegels. Verbouwingen kunnen daarom sneller worden uitgevoerd, met minder productie van puin. Dit op voorwaarde dat de tegels stevig vast zitten en niet bewegen. In deze gevallen moet gebruik gemaakt worden van glasvezelgaas om de ondergrond vast te zetten.
De verwerkingsmethode van microcement op tegels kun je zien op de instructievideo.

Microzement auf Fliesen, Steinzeug oder Terrazzo

Optimale omstandigheden en staat van het te bewerken oppervlak
De voorbehandeling is net zo belangrijk als het aanbrengen van het product. Als de ondergrond niet voldoet aan de eisen, dan kunnen we microcement niet met alle garanties verwerken.
Het oppervlak moet vlak zijn, stevig, vrij van vuil en een vochtigheidsgraad hebben van minder dan 5%.
Indien de drager een mortel is, moet deze minimaal vier weken lang zijn uitgehard alvorens het microcement te kunnen aanbrengen. Dit voorkomt het ontstaan van scheuren tijdens het uithardingsproces.

Microcement voor zwembaden
Topciment heeft Aquaciment ontwikkeld. Een eigen, exclusief coatingsysteem voor zwembaden. Hier vind je enkele voorbeelden.

Microcement op natuurlijk hout of parket
Natuurlijk houten parket- of delenvloeren hebben zeer veel naden. Planken zetten uit in verschillende richtingen. Hierdoor ontstaan moeilijk beheersbare spanningen. Dit kan scheuren veroorzaken in de coating, zodat het rechtstreeks aanbrengen van microcement in deze gevallen moet worden afgeraden. In dergelijke situaties moet de bestaande vloer worden uitgebroken en moet een nieuwe ondergrond worden gelegd waarop het product kan worden aangebracht.

Het opstartprotocol verloopt als volgt:

1. Zet de verwarming aan, tenminste 4 weken na het storten van de cementmortel.

2. Houdt de ingangstemperatuur van het water gedurende 2 à 3 dagen op 25 °C. Voer vervolgens de temperatuur geleidelijk op naar 45 °C en houdt deze gedurende enkele dagen constant.

3. Zet de verwarming minstens 48 uur vóór het begin van het aanbrengen van het microcement uit. De temperatuur van de vloer mag niet hoger dan 18 °C zijn.

Microcement vloeren moeten worden aangebracht op cementmortels die een vergevorderd stadium van uitharding hebben bereikt. Dit vergt, afhankelijk van het weer, ongeveer drie a vier weken. In elk geval moeten we ervoor zorgen dat de mortel zo goed als droog is. De ondergrond mag daarom ten hoogste 5% vocht bevatten. Dit controleren we met een relatieve-vochtigheidsmeter.

We raden aan een hoogwaardige mortel voor de dekvloer te gebruiken.
Ondergronden met loskorrelige mortels zijn niet geschikt, want het te bewerken oppervlak moet goed stevig en vast zijn, of eventueel worden voorbehandeld.

Na het aanbrengen van het microcementdienen we minstens 48 uur te wachten alvorens de verwarmingstemperatuur opnieuw geleidelijk op te voeren (+5 °C per dag).

De verwarming moet aan het begin en het eind van elke gebruiksperiode geleidelijk worden opgewarmd en afgekoeld.

Let erop dat de luchtvochtigheid in de ruimte niet te laag is.
Voorkom altijd dat te veel warmte wordt vastgehouden door kleden of vloerbedekking, of door onvoldoende ruimte tussen meubels en vloer.

Belangrijk! Tussen de vloer en wanden moet altijd een dilatatievoeg worden aangebracht om uitzetten van de vloer toe te staan. Anders kan scheurvorming optreden.

Afhankelijk van het type microcement en de textuur wordt min of meer stroefheid verkregen (antislip). Van meer naar minder stroefheid hebben we: Microstone met een uitgesproken textuur, en Microdeck met een zacht aandoende textuur; Microfino is voor vloeren ongeschikt.

Verschillende vloerafwerkingen en texturen
Vloeren worden ingedeeld op basis van hun mate van slipweerstand; van minder naar meer weerstand onderscheiden we 3 klassen: klasse 1, 2 en 3.
Met Topciment microcementen kunnen we elk van de benodigde klassen tot stand brengen. Microdeck afgewerkt met polyurethaan sealers komt overeen met klasse 1, maar als we maar 1 laag presealer en 1 laag polyurethaan verwerken dan verkrijgen we klasse 2. Met Microstone, dat grovere deeltjes heeft dan traditionele microcementen, komen we tot klasse 3. Het verschil in structuur is met het blote oog waarneembaar.
Er moet rekening worden gehouden met het verband tussen antislipeigenschap en het schoonmaakgemak. Hoe hoger de slipweerstand, hoe minder gemakkelijk de reiniging, vanwege de textuur van het oppervlak. Hier informeren we u over het schoonmaken van microcement.
Antislip-afwerkingen en indeling naar gladheid
Om het risico van uitglijden te beperken, moeten vloeren van openbare gebouwen en ruimten met woon- , zorg- , onderwijs-, winkel-, en overheidsbestemming en publieke ontmoetingsplaatsen die niet vallen onder niet belopen zones als gedefinieerd in de bijlagen SI A van de Spaanse bouwnorm DB SI, een geschikte slipweerstand hebben in overeenstemming met punt 3 van deze paragraaf.
Vloeren worden onderverdeeld naar antislipwaarden volgens de Spaanse norm “Rd”. Deze waarde wordt vastgesteld met behulp van de slingertest zoals beschreven in bijlage A van de Spaanse norm NEN-ENV 12633:2003. De Spaanse gebouwennorm CTE, die deel uitmaakt van de norm DB SUA-1 (Basisdocumenten voor gebruiksveiligheid en toegankelijkheid), regelt de gladheidsindexen en bepaalt aan welke klasse de vloer moet voldoen voor het betreffende gebruik ervan. Hoe hoger de Rd-waarde, hoe beter de antislipkwaliteit van de vloer.
Vloeren laten zich in overeenstemming met de onderstaande tabel indelen naar hun antislipwaarde “Rd”:
Vereiste antislipklasse naar locatie en kenmerken van de vloer
De tabel geeft aan aan welke klasse de vloer ten minste moet voldoen, afhankelijk van de locatie.
Deze klasse blijft geldig voor de complete levensduur van de coating.
Droge zones, binnen:
Oppervlakken met een helling van minder dan 6% -> Klasse 1
Oppervlakken met een helling groter of gelijk aan 6% -> Klasse 2
Natte ruimten binnen, zoals zones van toegang vanaf buiten het gebouw (1), overdekte terrassen, kleedkamers, badkamers, toiletten, keukens, enz.:
Oppervlakken met een helling van minder dan 6% -> Klasse 2
Oppervlakken met een helling groter of gelijk aan 6% -> Klasse 3
(1) Behalve waar het directe ingangen betreft tot niet vrij toegankelijke ruimten.
Buitenruimten, zwembaden (2), douches -> Klasse 3
(2) Ruimten bestemd voor blootsvoets gebruik, zwembadbodems in zones niet dieper dan 1,50 m.

Verschillen in componenten tussen microcement en gepolijst cement (geschuurd beton) voor vloeren

We maken onderscheid tussen cement, cementmortel en beton. Cement is een bestanddeel van zowel mortel als van beton, waar het dienst doet als bindmiddel. Mortel wordt verkregen door het mengen van zand en water met cement. Beton is cementmortel met grind.

Het zijn weliswaar allemaal opties voor het leggen van vloeren, maar microcement kan in één doorlopend vlak worden aangebracht, terwijl gepolijst cement, geprint beton of geschuurd beton moet worden aangebracht met naden (dilatatievoegen).

BETON
Zowel gepolijst beton als printbeton of geschuurd beton wordt gestort in de vorm van een gewapende plaat, die vervolgens een speciale behandeling krijgt voor de eindafwerking. Het betreft discontinue vloeren in de vorm van platen, met dilatatievoegen ter voorkoming van scheurvorming.

Geschuurd beton: Bij geschuurd beton wordt het oppervlak mechanisch afgevlakt met een betonpolijstmachine of helikopter.

hormigón fratasado
Printbeton: Bij printbeton wordt een patroon aangebracht met behulp van mallen of stempels. Beide technieken worden toegepast voordat het beton is uitgehard.

hormigón impreso
Gepolijst beton: Bij gepolijst beton wordt een oppervlaktebehandeling toegepast voor de eindafwerking van een volledig uitgeharde betonvloer. Het betreft een mechanisch proces van afvlakken en polijsten, waarbij het betonoppervlak wordt geschuurd met een diamantslijper, zodanig dat we de doorsnede te zien krijgen van de toeslag en het eindresultaat lijkt op dat van terrazzo.

hormigón pulido y devastado

MICROCEMENT

Microcement is een mortel waarvan de toeslag bestaat uit fijnere deeltjes, dat met een laagdikte van 2 à 3 mm wordt aangebracht op wanden en vloeren. Het vereist geen dilatatievoegen en kent geen scheurvorming. Het hecht heel goed op elk mogelijk materiaal, en wordt aangebracht met een stalen of rubberen pleisterspaan.

MORTEL

Geschuurde mortel is een handmatig afgestreken mortel, als bij cementpleister (met een laagdikte van ongeveer 2 cm, toegepast op muren en wanden).

microcemento revestimiento de bajo espesor
In deze tabel vind je de kenmerken en verschillen, met de mogelijke toepassingen:

Kenmerken Oppervlakte Dikte Voegen Gewicht Ideaal voor:
Microcement Doorlopende coating, aangebracht met de pleisterspaan Wanden, plafonds en vloeren 2 to 3 mm Vereist geen voegen. 0,01 Kn/m2 Puinvrij verbouwen. Overstrijken van tegels. Coaten van meubels ...
Geprint beton of cement Oppervlaktebehandeling van betonplaat met vers beton Vloeren 5 -10 cm Maximaal elke 25 m2 (e=10 cm) 2,50 Kn/m2 Ideaal voor parken en openbare ruimten. Met rustieke natuursteenimitatie
Geschuurd beton of gladgestreken cement Oppervlaktebehandeling van de betonplaat tijdens de uitharding Vloeren 5 -10 cm Maximaal elke 25 m2 (e=10 cm) 2,50 Kn/m2 Met gladde afwerking, ideaal voor parkeergarages en grote warenhuizen
Gepolijst beton of cement Oppervlaktebehandeling van de uitgeharde betonplaat Vloeren 5 -10 cm Maximaal elke 25 m2 (e=10 cm) 2,50 Kn/m2 Eindresultaat lijkt op terrazzo. Gladde afwerking, ideaal voor grote warenhuizen.
Geschuurde mortel Handmatig gladgemaakte afwerkingslaag op cementpleister Wanden en vloeren 2 cm Maximaal elke 25 m2 (e=2 cm) 0,50 Kn/m2

De verzorging van microcement is vergelijkbaar met die van een houten vloer. We raden aan om permanente plassen of langdurig contact met vocht te vermijden. Natte kleedjes of handdoeken, en contact met vochtige bloempotbodems, dienen te worden vermeden. Ook dienen we het oppervlak vrij te houden van steentjes of zand, omdat dit bij betreding krassen kan veroorzaken. Vermijd stoten of schuren met harde voorwerpen.

Hoewel microcement zeer resistent is tegen chemicaliën, moet het worden gereinigd met neutrale zeep, nooit met scherpe of bijtende middelen. Producten als chloor, bleekwater, gewone zepen en detergenten kunnen de beschermende laag aantasten.

Eerste zorg

Microcement bereikt zijn grootste hardheid, de hoogste chemische weerstand en de gewenste waterdichtheid één maand na aanbrengen. Het grootste risico van beschadiging is in de eerste twee weken. Twee dagen na het aanbrengen van de sealer mag de vloer voorzichtig worden belopen, en na een week kan hij normaal worden gebruikt.

We raden aan om geen zware voorwerpen te verslepen, om schade aan het oppervlak te voorkomen. Meubels dienen het liefst te worden opgetild en niet te worden verschoven. De vloer zal moeten worden beschermd tegen het contact met meubels (metalen poten, puntige delen), schurende raakvlakken en zware voorwerpen, door deze te voorzien van vilt en doppen.

Periodiek onderhoud

We raden aan om het microcement periodiek te onderhouden met een acrylwas. De regelmaat waarmee dit nodig is, zal afhankelijk zijn van de kenmerken van de locatie (drukte, stoffigheid, enz.). Voor een correct aanbrengen van de was, raden we het gebruik van een wasmop aan.